Publications

Obhajoba v prípravnom konaní - dizertačná práca

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Obhajoba v prípravnom konaní podľa nového Trestného poriadku

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier contra prezumpcia neviny

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Právo obvineného vedieť z čoho je obvinený v prípravnom konaní

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Trestná zodpovednosť konateľa, alebo čo mal nový zákon vyriešiť, no nevyriešil

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Vzájomná súvislosť nutnej obrany a...

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Dokazovanie v správnom súdnictve

JUDr. Dušan Slávik

Dôvody zrušenie nezákonného rozhodnutia

JUDr. Dušan Slávik

Odklad vykonateľnosti

JUDr. Dušan Slávik

Vyjadrenie žalovaného v správnom súdnictve

JUDr. Dušan Slávik

Do you have any questions ?

We are eager to answer them.

Contact