Profesionalita a odbornosť

Advokátska kancelária PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. je zárukou odbornosti a profesionality pri riešení právnych problémov.

Puchalla, Slávik & partners s.r.o.

Advokátska kancelária PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. je advokátskou kanceláriou so sídlom v Košiciach. Právne služby však flexibilne poskytuje na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek klientov.

Odborné zameranie

Právne služby

Predmetom poskytovania právnych služieb je najmä oblasť obchodného, trestného, občianskeho, pracovného, a správneho práva. Našim cieľom je zabezpečiť klientom kancelárie komplexný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytnutých služieb. Samozrejmosťou pre nás je diskrétnosť a ochrana poskytnutých informácií.

Viac

Klienti

Klientmi advokátskej kancelárie sú viaceré obchodné spoločnosti, úrady štátnej správy, samosprávne inštitúcie, ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby. Pri všetkých klientoch uplatňujeme profesionálny prístup v snahe čo najefektívnejšie a v čo možno najkratšom čase vyriešiť ich problém.

Tím

Právnici

Právnici advokátskej kancelárie sa venujú aj odbornej publikačnej činnosti. Advokátska kancelária poskytuje právne služby nielen v slovenskom, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku. Podľa potreby klienta spolupracujeme s notármi, súdnymi exekútormi, znalcami či ďalšími subjektmi v snahe zabezpečiť klientovi komplexný servis. Našim cieľom je čo najviac sa priblížiť klientovi a jeho potrebám.

Viac

Máte otázky ?

Radi odpovieme

Kontakt